Γκουρνέλος Θεόδωρος

Ο κ. Θ. Γκουρνέλος είναι Καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία – Γεωμορφολογία».

            Είναι πτυχιούχος της Φυσικομαθηματικης σχολης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris VI. Από το 1982 διδάσκει το μάθημα της Φυσικής Γεωγραφίας της Τοπογραφίας και της Γεωμορφολογίας της Ελλάδας στο τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος. Επίσης διδάσκει τα μαθήματα «Φυσικές Καταστροφές» και «προβλήματα εδάφους, διάβρωσης, μόλυνσης» στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παραπάνω, έχει συγγράψει σχετικά βοηθήματα και έχει επιβλέψει πολλές Διπλωματικές Εργασίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές διδακτορικού Γεωμορφολογικής Φύσεως και σχετικών με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

            Είναι μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας και μόνιμο μέλος της European union of Geosciences. Από το 1981 και μετά, έχει λάβει μέρος σε όλα τα ελληνικά συνέδρια, καθώς και σε πολλά διεθνή, που άπτονται γεωλογικών θεμάτων και σε πολλά από αυτά έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις.

Τα αντικείμενα που άπτονται του ενδιαφέροντος του είναι τα παρακάτω:

·         Γραμμική προσαρμογή

·         Προσαρμογή επιπέδου

·         Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση

·         Διαφορικές εξισώσεις 

·         Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

·         Νευρωνικά δίκτυα

·         Πιθανοτικές διαδικασίες

·         Χωρική στατιστική ανάλυση

·         Μαρκοβιανές αλυσίδες

·         Monte Carlo προσομοίωση

·         Ασαφής λογική

·         Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και Internet

·         Ανάλυση με fractals

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ BIBΛΙΑ