Καλωσήρθατε στην Ελληνική Γεωμορφολογική Εταιρεία

Αύγουστος 21, 2012

 

Η Ελληνική Γεωμορφολογική Εταιρεία καλωσορίζει όλους τους ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και τα ενδιαφερόμενα μέλη να συμμετάσχουν στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ένα όραμα που είναι αφοσιωμένο στην μετάδοση μιας ευρύτερης γνώσης και βαθύτερης εκτίμησης της γεωμορφολογικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η Ε.Γ.Ε. υποστηρίζει έμπρακτα την έρευνα, την εκπαίδευση, εκδρομές και fieldwork που σχετίζονται με την Γεωμορφολογία.

Τα δεδομένα των ιστοσελίδων της Ε.Γ.Ε. εμπλουτίζονται βάση πλάνου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προσβλέπουμε την πλήρη λειτουγικότητα του ιστότοπου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.

Οί άμεσοι στόχοι της Ε.Γ.Ε. αναφέρονται παρακάτω: