Η Επιτροπή της Ελληνικής Γεωμορφολογικής Εταιρείας

Αύγουστος 21, 2012

 

Μέλη Επιτροπής Ε.Γ.Ε.:

  • Καθ. Χαμπίκ Μαρουκιάν - Πρόεδρος
  • Καθ. Καλλιόπη Γάκη – Παπαναστασίου - Γραμματεία
  • Επικ. Καθ. Ευθύμιος Καρύμπαλης - Ταμίας
  • Καθ. Θεόδωρος Γκουρνέλος - Μέλος
  • Δρ. Χαρά Σκυλοδήμου - Μέλος