Δομή Σελίδων

Αύγουστος 21, 2012

 
Η ιστοσελίδα είναι συμβατή με τους ακόλουθους web browsers:
IE 6 ή νεώτερη, Firefox 2 ή νεώτερη, Opera 9 ή νεώτερη, Safari 4 ή νεώτερη, Google Chrome 2 ή νεώτερη και SeaMonkey 2.11 ή νεώτερη

Microsoft Internet Explorer logo  Mozilla Firefox logo  Google Chrome logo  Opera logo  Apple Safari logo  SeaMonkey logo